Uit onderzoek van de beroepsvereniging V&VN blijkt dat 52 procent van de werknemers in de verpleging en verzorging te maken krijgt met agressie. Voor 17 procent is dat dagelijks het geval en bij 26 procent wekelijks. Tot slot ervaart 63 procent van de 600 ondervraagde zorgprofessionals dat incidenten met agressie de afgelopen jaren zijn toegenomen. Ruim een kwart overweegt weleens te stoppen met het werk vanwege de agressie.

Agressie kent verschillende uitings- en verschijningsvormen. Vormen van agressie zijn bijvoorbeeld schelden, intimiderende taal uitslaan, dreigen met geweld of daadwerkelijk fysiek geweld gebruiken. Met name personeel dat alleen of in kleine groepjes werkt, loopt een groter risico. Dit zijn wijkverpleegkundigen die op huisbezoek gaan, medewerkers  van de spoedeisende hulp of ambulancepersoneel.

Verpleegkundigen en verzorgenden stellen de veiligheid van de patiënt vaak voorop, terwijl zij ook waarde hechten aan hun eigen veiligheid. Zorgorganisaties hebben wel protocollen voor het omgaan met agressie, maar uit de enquête van V&VN blijkt dat werkgevers niet altijd aandacht hebben voor het probleem en de gevolgen van agressie. Zo weet 30 procent niet of er een protocol is en geeft 23 procent aan weinig ondersteuning te krijgen na een incident.

De gevolgen van agressie en geweld zijn groot. Slachtoffers van agressie geven in een TNO-onderzoek aan minder vaak een goede gezondheid, ervaren vaker burn-outklachten en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. Bovendien zijn ze vaker geneigd van baan te veranderen en verzuimen vaker en langduriger. Tot slot schatten ze hun functioneren en inzetbaarheid lager in.

Voorbeelden van gevolgen van agressie:

  • Ontevreden of het werk
  • Angstgevoelens
  • Slaapstoornissen
  • Maagpijn
  • Psychosomatische klachten
  • Burn-outklachten
  • Arbeidsongeschiktheid

Wat kun je doen tegen agressie:

Agressie is er, toch kun je wel wat doen tegen agressief gedrag. Je kunt bijvoorbeeld de omgeving goed in te richten. Zorg bijvoorbeeld voor glazen spreekkamers en maak minder gebruik van stimulerende en activerende kleuren. Daarnaast kun je hulpmiddelen zoals noodknoppen ingezetten en protocollen opstellen.  Tot slot kun je leren omgaan met agressief gedrag leren. Niet altijd kun je de oorzaak direct beïnvloeden. Wel kun je de manier waarop jij om gaat met intimidatie veranderen. Agressietrainingen zijn daarom een belangrijk onderdeel van omgaan met agressie.