Wanneer je ambulant werkt, werk je meestal op straat of bij een cliënt thuis. Je werkt buiten de veilige en bekende omgeving waar je terug kunt vallen op een collega. Ambulant werk kan daarom extra risico’s met zich meebrengen. Hoe bescherm je jezelf tegen bijvoorbeeld agressie?

Wat is ambulant werk?

Ambulant werk is werk dat je buiten de werkplek uitvoert. Denk hierbij aan huisbezoeken, het werken in een wijk of op straat, of het werken bij cliënten thuis. Ambulant werk wordt in veel verschillende beroepen uitgevoerd, zoals in de (jeugd)zorg, het onderwijs, de welzijnssector en de overheid.

Een voorbeeld van een beroep waar ambulant wordt gewerkt is dat van een ambulante begeleider. Ambulante begeleiders werken bij mensen thuis of in een andere vertrouwde omgeving om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse leven. Ze kunnen mensen helpen met taken zoals huishouden, persoonlijke verzorging, financiën en sociale contacten.

Voorbeelden van taken van een ambulante begeleider:

 • Biedt ondersteuning bij dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging en financiën.
 • Helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van beslissingen.
 • Biedt ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.
 • Werkt samen met andere professionals, zoals artsen, psychologen en maatschappelijk werkers.

Ambulante begeleiders werken vaak met mensen met een beperking, zoals een verstandelijke beperking, een psychische aandoening of een chronische ziekte. Ze kunnen ook werken met mensen die te maken hebben met sociale problemen, zoals armoede of dakloosheid.

Risico’s van ambulant werken: agressie, intimidatie en geweld

Ambulant werken brengt bepaalde risico’s met zich mee. Je werkt namelijk buiten de bekende en veilige werkomgeving en je kunt niet terugvallen op een collega. Een van de meest voorkomende risico’s van ambulant werk zijn agressie, intimidatie en geweld. Dit kan gebeuren bij huisbezoeken, maar ook op straat of in een wijk.

Eén op drie ambulant medewerkers voelt zich wel eens onveilig

Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsveiligheid (NCVB) blijkt dat ruim 1 op de 3 medewerkers die ambulant werk doen zich wel eens onveilig voelt. Dit percentage is hoger bij medewerkers die werken met mensen met een beperking of een psychische aandoening.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 1 op de 5 medewerkers die ambulant werk doet te maken krijgt met agressie. Dit kan zowel verbale als fysieke agressie zijn. Agressie komt vaker voor bij medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.


Download onze e-book

Tips agressie en geweld voorkomen bij ambulant werk

Wil je weten hoe je de kans op agressie en geweld zoveel mogelijk kunt voorkomen? Download dan onze gratis e-book. Wij geven je direct tips om agressie en geweld bij ambulant werk zoveel mogelijk te voorkomen.


  Discreet hulp inschakelen bij een onveilig gevoel via de noodknop

  Een noodknop kan een belangrijke rol spelen bij het veiliger voelen van medewerkers die ambulant werken.

  Via de noodknop kun je discreet alarm slaan. Vervolgens wordt een collega of alarmcentrale ingeschakeld. Dankzij GPS en de spreek-luisterverbinding weet de achterwacht waar je bent en wat er aan de hand is.

  Noodknoppen kunnen worden gebruikt in verschillende situaties, zoals:

  • Wanneer de medewerker zich onveilig voelt.
  • Wanneer de medewerker te maken krijgt met agressie of geweld.
  • Wanneer de medewerker in een gevaarlijke situatie terechtkomt.

  Werken met een veilig gevoel

  Mobiele noodknop voor ambulant medewerkers vanaf € 4,49 p/w

  Vanaf € 4,49 p/w heb je al een professionele noodknop geschikt voor ambulant medewerkers. Er zijn geen installatie- of opstartkosten en de noodknop is direct te gebruiken na ontvangst.
  Meer informatie