In een aantal sectoren draait het Nederlandse bedrijfsleven een 24 uurseconomie. Terwijl het grootste deel van ons land ’s nachts op één oor ligt, is het andere deel gewoon aan het werk. Sommige professionals draaien zelfstandig een nachtdienst. Een nachtdienst draaien is niet geheel zonder risico’s. Gevaar schuilt vaak in een klein hoekje. Over welke hulpmiddelen beschikken nachtwerkers om alarm te slaan als er ’s nachts gevaar dreigt of als ze in gevaarlijke situaties verzeild raken? In dit blogartikel zoomen we in op de wettelijke richtlijnen en risico’s van nachtarbeid.

Wat is een nachtdienst?

Wat is de exacte definitie van een nachtdienst? Bij een nachtdienst is een medewerker meer dan 1 uur aan het werk tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur in de ochtend. De Arbowet kent een aantal wettelijke richtlijnen voor werkgevers en werknemers. Allereerst is de werkgever verplicht om ook ’s nachts te zorgen voor een veilige, gezonde werkplek. Op de tweede plaats gelden er strenge regels voor de arbeidsduur per nachtdienst, de verplichte rusttijden en het aantal nachtdiensten dat een werknemer aaneengesloten mag draaien.

Tips werkgevers voor een gezonde nachtdienst

Zoals gezegd draagt een werkgever ook ’s nachts de verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige werkplek. In de voorbereiding op een nachtdienst draagt een werkgever met de volgende tips (ook afkomstig van het Arboportaal) een steentje bij:

 • Stel goede werkroosters op en zorg voor voldoende medewerkers die ‘s nachts willen werken.
 • Houdt bij de planning rekening met de leeftijd van werknemers.
 • Zorg voor een logische afwisseling tussen ochtenddiensten, avonddiensten en nachtdiensten.
 • Laat nachtdiensten maximaal 8 uur duren. Bij meer belasting neemt de kans op ongevallen toe.
 • Geef het draaien van nachtdiensten een vaste plek in functioneringsgesprekken en luister goed naar de ervaringen en behoeftes van nachtwerkers.

Tips werknemers voor een gezonde nachtdienst

Gezond en veilig werken in de nacht vraagt om een goede voorbereiding van medewerkers. Onderstaande tips – afkomstig van het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – helpen om de nacht op een gezonde wijze door te komen:

 • Begin uitgerust aan een nachtdienst.
 • Neem regelmatig pauze tijdens een nachtdienst (2 á 3 keer) en las zo nodig een korte slaappauze in.
 • Leef, eet en drink gezond om de extra werkbelasting van een nachtdienst aan te kunnen.
 • Bespreek slaapproblemen, stress of andere gezondheidsklachten zo snel mogelijk met je werkgever om gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Mag je alleen of zelfstandig nachtdiensten draaien?

Je mag alleen of zelfstandig een nachtdienst draaien. Denk bijvoorbeeld aan de storingsdienstmonteur die ’s nacht alleen op een storing afgaat. De Arbowet heeft geen specifieke regels opgesteld voor alleen werken. Wel geldt dat werknemers onder de achttien jaar of met gezondheidsproblemen nooit alleen mogen werken. Werknemers met bepaalde ziekten of die medicijnen gebruiken lopen in sommige gevallen namelijk extra risico. Het kan hierbij gaan om werknemers met hartproblemen of epilepsie. Raadpleeg de bedrijfsarts bij twijfel.

Alleen werken in de nacht is niet toegestaan voor:

 • Medewerkers onder de achttien jaar.
 • Werknemers met gezondheidsrisico’s of die medicijnen gebruiken.
 • Onvoldoende opgeleide medewerkers of medewerkers die pas in dienst zijn.

Veiligheid waarborgen

Tot dusverre lag de focus van dit blogartikel vooral op de wettelijk verplichte duur en de frequentie van nachtdiensten. Veilig werken in de nacht heeft natuurlijk veel meer om het lijf. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van een nachtdienst als nachtwerkers in hun eentje actief zijn? Nachtarbeid heeft twee duidelijke kanten: het veiligheidsgevoel én de fysieke veiligheid van professionals die ’s nachts aan het werk zijn. Om het veiligheidsgevoel en de veiligheid van nachtwerkers te waarborgen, is het zaak om strategisch te werk te gaan. Hoe sla je bijvoorbeeld alarm in een noodsituatie of bij dreigend gevaar? Ons mobiele alarmeringssysteem draagt bij aan een veilige gevoel en werkomgeving voor professionals die alleen werken. Via de noodknop kun je onopgemerkt alarm slaan, ook tijdens de nachtelijke uren.

Onopgemerkt alarm slaan, via de noodknop of automatisch via de man down functie

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven, zorginstellingen en zelfstandig werkende professionals een groeiende behoefte hebben aan een betrouwbaar alarmeringssysteem. In het verleden was een (mobiele) telefoon vaak het enige hulpmiddel om alarm te slaan bij dreigende situaties. Calamiteiten leren dat het gebruik van een (mobiele) telefoon als olie op het vuur werkt bij agressors. Om een dreigende situatie niet te laten escaleren, is het zaak om onopgemerkt alarm te slaan. Onze mobiele noodknop voldoet aan deze belangrijke eis. Je drukt eenvoudig en discreet op de knop als je wordt aangevallen of als je je in een dreigende, gevaarlijke situatie bevindt. Daarnaast maak je automatisch een alarm als je op de grond valt of flauwvalt(via man down of valdetectie). Ondertussen heb je je handen vrij om jezelf in veiligheid te brengen en anderen in bedwang te houden.

Veiliger gevoel door een noodknop

Nachtwerkers geven aan zich veel veiliger te voelen als ze bij een noodsituatie onopgemerkt en snel alarm kunnen slaan. Als je ’s nachts bent uitgerust met een mobiel alarmeringssysteem ga je met een veel geruster gevoel van huis om ’s nachts aan de slag te gaan. Dit geldt niet alleen voor de professional maar ook voor zijn of haar naasten. Onze mobiele noodknop is draagbaar, betrouwbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Verder functioneert de mobiele noodknop zonder enige installatie door heel Europa. Als je op de alarmknop drukt, kun je erop vertrouwen dat je direct de juiste gevraagde hulp krijgt.

Als je kiest voor mobiele alarmering kun je in elke onverwachte of dreigende situatie direct ongemerkt aan de bel te trekken. Voel je je ’s nachts onveilig, dan schakel je met één druk op de knop collega’s, beveiligers of hulpdiensten in. Ze krijgen onmiddellijk een melding op hun noodknop of (mobiele) telefoon. Heb je liever direct contact met de alarmcentrale? Ook dat kan. Onze ervaren centralist is een en al oor en regelt razendsnel de benodigde hulp. Onze mobiele noodknop is voorzien van een nauwkeurige locatiebepaling, die zowel binnen als buiten werkt. De centralist ziet in één oogopslag waar je bent en waar hij de benodigde hulp naartoe moet sturen.


Werken met een veilig gevoel

Mobiele noodknop voor alleen werk in de nacht vanaf € 4,49 p/w

Vanaf € 4,49 p/w heb je al een professionele noodknop geschikt voor professionals die alleen werken in de nacht. Schakel met één druk op de knop hulp in van een collega of 24/7 alarmcentrale. Er zijn geen installatie- of opstartkosten en de noodknop is direct te gebruiken na ontvangst.
Meer informatie