Het coronavirus is op dit moment misschien wel het meest besproken onderwerp. Dat maakt dat veel organisaties op scherp staan en het advies van het RIVM nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Als gevolg van het coronavirus neemt het aantal personen dat thuiswerkt sterk toe. In deze blog bespreken we de verantwoordelijkheid van de werkgever, geven we praktische tips over thuiswerken en hoe je de gezondheidsrisico’s van thuiswerken de baas blijft.

Wie bepaalt of er moet worden thuisgewerkt?

In het algemeen bepaalt de werkgever samen met het personeel waar zij werken. Een uitzondering is wanneer er in verband met corona van de overheid of GGD een ander advies geldt. Als door contacten van het personeel de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van GGD in werking. De meest actuele informatie over het coronavirus voor werkgevers vind je op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Thuiswerken brengt verplichtingen voor de werkgever met zich mee

Thuiswerken vanwege corona komt nu steeds vaker voor. We doen dit met als reden om de gezondheid van onszelf en anderen te beschermen. Een andere reden is dat we thuis moeten blijven om op onze kinderen te passen. Steeds meer scholen gaan namelijk dicht. Afhankelijk van hoe lang het coronavirus in Nederland actief blijft, kan de periode dat er aaneen lopend wordt thuisgewerkt flink oplopen. Thuiswerken wordt in dat geval structureel. Besteed daarom aandacht aan de gezondheidsrisico’s die thuiswerken -los van het coronavirus- met zich meebrengt. Vooral bij medewerkers die niet gewend zijn om thuis te werken kunnen deze risico’s over het hoofd worden gezien.

Thuiswerken valt onder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als de thuiswerker nog niet over een goede werkplek thuis beschikt, dan moet de werkgever zorgen voor een Arbo vriendelijke werkplek. De risico’s van thuiswerken moeten voldoende aan de orde komen bij de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Controleer of je in verband met corona deze risico’s opnieuw moet evalueren. De kans is namelijk groot dat er nu meer en vaker wordt thuisgewerkt dan voorheen het geval was.

Met deze tips blijf je de gezondheidsrisco’s van thuiswerken de baas!

1. Let op je houding

Thuiswerken

In veel gevallen zal thuis worden gewerkt met een computer. Een ergonomische werkplek met de juiste stoel, toetsenbord en scherm is van belang. Hulpmiddelen als een laptophouder, los toetsenbord en muis kunnen uitkomst bieden. Ook kun je afwisselen tussen zittend en staand werken. Hiervoor hoef je echt geen duur sta-zit bureau te hebben. Je kent vast het IKEA LACK tafeltje wel. Zet dit tafeltje bovenop jouw favoriete werktafel of bureau en plaats hierop jouw computer accessoires of laptophouder. Zaag eventueel de poten af voor jouw ideale sta hoogte. Voilá een sta-zit bureau! Met behulp van deze video doe je dit in een handomdraai.

2. Zorg voor voldoende pauze

Je mag als werknemer maximaal zes uur netto beeldschermwerk per dag uitoefenen. Dit moet ten minste iedere twee uur worden afgewisseld met ander werk en als dat niet voorhanden is met pauze. Deze richtlijnen gelden ook bij thuiswerken. Een goede tip voor als jij je kan verdwalen in je werk: zet een timer. De timer helpt jou om op tijd pauze te nemen. Neem een wandeling met de hond of ga even boodschappen doen. Op deze manier houd je nog meer vrije tijd over ook!

3. Blijf bewegen

Spierbewegingen helpen om het bloed in jouw lichaam beter rond te pompen. Blijf daarom niet lang achter elkaar stilzitten. Loop even naar de keuken om wat drinken te pakken of geef bijvoorbeeld de planten water. Ook kun je een aantal stoeloefeningen doen. Doe dit geregeld. Het zetten van een timer kan je ook hierbij helpen.

4. Thuiswerken vraagt om een bewuste planning

Veel thuiswerkers geven aan dat ze langer doorwerken. Het kan namelijk moeilijker zijn om werk en privé gescheiden te houden. Bescherm jezelf hiertegen door een planning te maken en je hier aan te houden.