Een persoonlijk alarm voor ambulante medewerkers in de zorg kun je zien als een kostenpost. Beter kun je het vergelijken met een goede investering. Een personenalarm voor professionals kan namelijk geld opleveren. Lees in deze blog hoe jij hoge kosten kunt besparen dankzij een persoonlijk alarm voor ambulante zorgverleners.

Hoge verzuimkosten in de zorg

Verzuim kost veel geld. MKB Servicedesk heeft op een rijtje gezet wat de kosten zijn van één dag verzuim.

  • Loondoorbetaling: 153 euro
  • Kosten vervanging: 146 euro
  • Verlies productie/dienst: 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
  • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
  • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

In het rekenvoorbeeld komt het totaal uit op 410 euro per dag. Bij deze berekening is uitgegaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland, de kosten kunnen daarom variëren tussen grofweg 200 en 400 euro.

Verharding in de maatschappij zorgt voor werkstress

In beroepen waarin veel contact is met mensen, zoals het onderwijs en de zorg, ervaren steeds meer medewerkers dat dit contact moeizamer of soms zelfs grimmiger verloopt. Mensen zijn mondiger en veeleisender. Soms ook is er sprake van agressie. Dat levert veel onveiligheid op voor medewerkers en daarmee werkstress. Werkstress is beroepsziekte nummer één. Het leidt niet alleen tot ziekteverzuim door burn-outklachten, maar ook tot een slechte sfeer en verminderde betrokkenheid van werknemers. Met een lagere productiviteit en minder efficiëntie als resultaat.

Een persoonlijk alarm zorgt voor een veiligere werkomgeving en veilig gevoel

Wanneer je alleen werkt en bij cliënten thuis komt, loop je een verhoogd risico op ongewenst gedrag. In zo’n situatie geeft het een veilig gevoel dat je op ieder moment discreet kan alarmeren. Dit zorgt voor een onbezorgd gevoel. Als het niet lukt om een ongewenste situatie te de-escaleren is hulp snel onderweg.

Alleenwerker beveiliging levert geld op

Een mobiele noodknop levert een veilig en onbezorgd gevoel. Dit kan bijdragen aan het reduceren van werkstress en zorgt daarmee voor minder verzuim. Met mobielenoodknop.nl heb je de beste personenalarmering voor ambulante zorgprofessionals tegen de laagste kosten. Bescherm jouw personeel en zorg dat de ambulante medewerkers van jouw organisatie met een onbezorgd gevoel hun werk kunnen doen. Bespaar hiermee honderden euro’s per jaar aan hoge ziektekosten en personeelskosten.